modernizácie

Náš team je schopný pokryť inštalácie, rekonštrukcie a údržbu zdvíhacích zariadení akýchkoľvek veľkostí

MODERNIZÁCIE

Naša spoločnosti sa zaoberá taktiež modernizáciou starých výťahov v už jestvujúcich bytových domoch. Ponúka kompletné výmeny starých výťahov za nové výťahy, súčasťou čoho je tiež návrh nových výťahov pre dané bytové domy, zabezpečenie demontáže a likvidácie starých výťahov, všetky potrebné stavebné práce, odborné skúšky autorizovanou osobou až po konečné odovzdanie nových výťahov do prevádzky.

Napíšte nám viac o vašom projekte a my Vám vyhľadáme To najideálnejšie riešenie